Pačesová, Jaroslava

Varianty jmen:

Pačesová, Jaroslava (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 87.

Článek
Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava. 40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 7–25.

Článek
Pačesová, Jaroslava. A new study on the ontogenesis of grammar. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 215–225.

Článek
Pačesová, Jaroslava. [Ainsworth, W.A. Mechanisms of speech recognition]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 125–126.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Alcune osservazioni sul sistema fonologico dell'italiano contemporaneo. Études romanes de Brno. 1981, roč. 12, č. 1, s. 37–43.

Článek
Pačesová, Jaroslava; Wotkeová, Zuzana. Asociace a jejich vliv na utváření řeči dítěte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. 61–69.

Kapitola
Pačesová, Jaroslava. Bibliography. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968, s. 254–258.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Celostátní seminář o marxistické jazykovědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 95–96.

Kapitola
Pačesová, Jaroslava. Conclusions. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968, s. 218–223.

Kapitola
Pačesová, Jaroslava. Conclusions. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968, s. 66–67.

Kapitola
Pačesová, Jaroslava. Conclusions. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968, s. 117–119.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Contribution à l'étude de la phonétique du langage enfantin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 20–30.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Deiktické kategorie v řeči českého dítěte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 11–16.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Desátý mezinárodní kongres fonetických věd. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, roč. 33, č. A32, s. 128–130.

Kapitola
Pačesová, Jaroslava. Dětská řeč a obecné zákonitosti jazykového vývoje : souhrn. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968, s. 251–253.

Článek
Pačesová, Jaroslava. [Dieth, Eugen; Orton, Harold. A questionnaire for a Linguistic atlas of England]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 136–137.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Form and function in language learning. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 41–54.

Kapitola
Pačesová, Jaroslava. Forma jazykových pojmenování. In: Pačesová, Jaroslava. Řeč v raném dětství. 1979, s. 39–50.

Článek
Pačesová, Jaroslava. III. mezinárodní symposium o dětské řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 275.

Článek
Pačesová, Jaroslava. International symposium on first language acquisition. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 96.

Kapitola
Pačesová, Jaroslava. Introduction. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968, s. 15–17.

Článek
Pačesová, Jaroslava. IV. kongres jugoslávských slavistických společností a 10. výročí založení Ústavu pro jazyk makedonský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 252–253.

Článek
Pačesová, Jaroslava. [Jančák, Pavel. Zvuková stránka českého pozdravu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 131–132.

Kapitola
Pačesová, Jaroslava. Jazyková pojmenování. In: Pačesová, Jaroslava. Řeč v raném dětství. 1979, s. 19–27.

Článek
Pačesová, Jaroslava. K ontogenezi řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, roč. 24, č. I10, s. 95–106.

Článek
Pačesová, Jaroslava. K otázce palatálních okluzív v makedonštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 73–80.