Pačesová, Jaroslava

Name variants:
Pačesová, Jaroslava (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 94.

Chapter
Pačesová, Jaroslava. Bibliography. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968

Chapter
Pačesová, Jaroslava. Conclusions. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968

Chapter
Pačesová, Jaroslava. Conclusions. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968

Chapter
Pačesová, Jaroslava. Conclusions. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968

Book
Pačesová, Jaroslava. Fonetika italštiny. 1992

Chapter
Pačesová, Jaroslava. Forma jazykových pojmenování. In: Pačesová, Jaroslava. Řeč v raném dětství. 1979

Chapter
Pačesová, Jaroslava. Hláskové kombinace. In: Pačesová, Jaroslava. Fonetika italštiny. 1992

Chapter
Pačesová, Jaroslava. Hlavní fonetické rysy v italských nářečích. In: Pačesová, Jaroslava. Fonetika italštiny. 1992

Chapter
Pačesová, Jaroslava. Introduction. In: Pačesová, Jaroslava. The development of vocabulary in the child. 1968