Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2001, roč. 50, č. B48

Obrázek
Rok
2001
Rok vydání
2001
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-2622-7
Ústav FF MU
Obor
Studie — Articles
Page Title
[5]-14 Smích a pláč v Platónově dialogu Faidón Petrželka, Josef | pdficon
[15]-26 Ernst Mach a vědecké poznání Holzbachová, Ivana | pdficon
[27]-35 Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie Zouhar, Jan | pdficon
[37]-59 Francouzská filosofie na konci 20. století Horák, Petr | pdficon
[61]-73 Problém osoby a identity v etice, aneb, Od identity k osobě a zpět Brázda, Radim | pdficon
[75]-81 Od obrazu statického světa k pojetí dynamického vesmíru Krob, Josef | pdficon
[83]-92 Řeč a hermeneutika Konečná, Magdalena | pdficon
[93]-107 Teorie vlastních jmen Bertranda Russella Raclavský, Jiří | pdficon
[109]-116 J.F. Lyotard a postmoderní univerzita Dolejší, Karel | pdficon
Rozhledy — Commentaries and discussion
Page Title
[117]-133 Český filozof na Aljašce : rozhovor s univ. prof. Rudolfem Krejčím Gabriel, Jiří; Zouhar, Jan; Krejčí, Rudolf | pdficon
[135]-161 Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů Pavlincová, Helena | pdficon
[163]-165 Jaké vzdělání potřebuje globální kultura? Šmajs, Josef | pdficon
Recenze — Book review
Page Title
[167]-168 [Sedová, Tatiana. Úvod do filozofie sociálneho poznania] Holzbachová, Ivana | pdficon
168-170 [Berlin, Isaiah. Čtyři eseje o svobodě] Holzbachová, Ivana | pdficon
170-172 [Eliade, Mircea. Kováři a alchymisté] Sládek, Ondřej | pdficon
173-174 [Ricoeur, Paul. Myslet a věřit: kritika a přesvědčení] Sládek, Ondřej | pdficon
175-176 [Kolafa, Štěpán Jan. Lev Tolstoj a Björnstjerne Björnson ve slovenském národně obranném zápase proti maďarizaci na sklonku 19. a počátku 20. století: čeští slovakofilové v akci] Maleček, Martin | pdficon
176-178 [Popkin, Richard. Filosofie pro každého] Špelda, Daniel | pdficon
178-180 [Kroupa, Jiří K., ed. Septuaginta Paulo Spunar oblata] Horyna, Břetislav | pdficon
180-182 [Filosof českých duchovních dějin: k sedmdesátinám profesora Karla Máchy] Zouhar, Jan | pdficon