Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1965, roč. 14, č. B12

Obrázek
Rok
1965
Rok vydání
1965
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[5]-18 Die Entfremdung bei Marx und der entfremdete Marx Nový, Lubomír | pdficon
[19]-31 K otázce dialektickologických kategorií Tošenovský, Ludvík | pdficon
[33]-43 Problém obecné charakteristiky kauzální interpretace pohybu Bartoš, Jaromír | pdficon
[45]-51 Einige philosophische Fragen der Entstehung des Lebens Bernhardt, Dieter | pdficon
[53]-60 O možnostech filosofie : (k "nadhoministické filosofii" Jiljího Jahna) Gabriel, Jiří | pdficon
[61]-73 Člověk v soudobé sociologii Cetl, Jiří | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[75]-79 [Kosík, Karel. Dialektika konkrétního: (studie o problematice člověka a světa)] Tošenovský, Ludvík | pdficon
79-80 [Janoušek, Jaromír. Praxe a poznání] Hozman, Karel | pdficon
81-84 Anthologie der Geschichte der tschechoslowakischen Philosophie Gabriel, Jiří | pdficon
84-85 [Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí] Nový, Lubomír | pdficon
85-88 [Folta, Jaroslav; Horský, Zdeněk; Nový, Luboš; Seidlerová, Irena; Smolka, Josef; Teich, Mikuláš. Dějiny exaktních věd v českých zemích] Macků, Jan | pdficon
88-92 Politická filosofie Karla Jasperse Solař, Josef | pdficon
92-93 Americký sborník o Sartrovi Macků, Jan | pdficon
93-94 [Chauchard, Paul. L'homme normal: (éléments de biologie humaniste et de culture humaine)] Nový, Lubomír | pdficon
94-97 Dialektický materialismus a medicína : (práce sovětských autorů o filosofických otázkách medicíny) Jašek, Antonín | pdficon
97-99 Bibliographie der philosophischen Schriften in der CSSR Smrčka, Walter; Drlík, V. | pdficon
Zprávy
Page Title
[100]-101 Greifswaldská konference o filosofii a přírodních vědách Tošenovský, Ludvík | pdficon
101 Činnost brněnské Jednoty filosofické Dokulil, Miloš | pdficon
Výměna
Page Title
[102]-105 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon