Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1977-1978, roč. 26-27, č. B24-25

Obrázek
Rok
1977-1978
Rok vydání
1979
Ústav FF MU
Obor
Stati
Page Title
[7]-15 Spinozův monismus Cetl, Jiří | pdficon
[17]-30 Bolzano a Spinoza o svobodě vůle Loužil, Jaromír | pdficon
[31]-45 Pojetí člověka v americké kulturní antropologii Holzbachová, Ivana | pdficon
[47]-58 Rozpad tradičního obrazu světa v novější křesťanské filozofii Hodovský, Ivan | pdficon
[59]-65 Náboženská řeč a podstata náboženství Gabriel, Jiří | pdficon
[67]-81 Ke vztahu času a peněz Pácl, Pavel | pdficon
[83]-89 Úloha dějin filozofie v soudobém ideologickém boji Byčko, Ìhor Valentynovyč | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[91]-93 [Zelený, Jindřich. Studien über Dialektik] Cetl, Jiří | pdficon
93-94 [The concept of space and time: their structure and their development. Edited by Milíč Čapek] Štěpán, Jan | pdficon
94-95 [Agassi, Joseph. Science in flux] Štěpán, Jan | pdficon
95-96 [Copleston, Frederick Charles. Geschichte der Philosophie im Mittelalter] Nechutová, Jana | pdficon
96 [Werner, Ernst. Stadtluft macht Frei: Frühscholastik und bürgerliche Emanzipation inder ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts] Nechutová, Jana | pdficon
97 [K otázkám Schellingovy filozofie. Ed. Milan Sobotka] Hlavoň, Karel | pdficon
97-99 [Markarjan, E.S. O genezise čelovečeskoj dejatel'nosti i kul'tury] Holzbachová, Ivana | pdficon
99-100 [Raymond, Pierre. L'histoire & les sciences] Holzbachová, Ivana | pdficon
100-102 [Djuvara, Neagu M. Civilisations et lois historiques: essai d'étude comparée des civilisations] Holzbachová, Ivana | pdficon
102-104 [Scharfenberg, Joachim. Sigmund Freud und seine Religionskritik als Herausforderung für den christlichen Glauben] Havlasová, Helena | pdficon
104-106 [Marx, Karl; Engels, Friedrich. Über Sprache, Still und Übersetzung] Uhrová, Eva; Uher, František | pdficon
106-107 [Petr, Jan. Klasikové marxismu-leninismu o jazyce: úvodní studie a výběr textů z Marxova, Engelsova a Leninova díla] Uhrová, Eva; Uher, František | pdficon
107-108 [Brzeziński, Jerzy, ed. Teoria a rzeczywistość] Štěpán, Jan | pdficon
108-109 [Local induction. Edited by Radu J. Bogdan] Štěpán, Jan | pdficon
109-110 [Adams, Ernest W. The logic of conditionals: an application of probability to deductive logic] Štěpán, Jan | pdficon
110 [Martin, Gerhard Marcel. Hautnah Amerika: profane und religiose Erfahrungen] Gabriel, Jiří | pdficon
111 [James, Muriel; Savary, Louis M. Befreites Leben: Transaktionsanalyse und religiöse Erfahrung: mit einem Leitfaden für die Gruppenarbeit] Gabriel, Jiří | pdficon
111-113 [Schneider, Michael. Neurose und Klassenkampf: materialistische Kritik und Versuch einer emanzipativen Neubegründung der Psychoanalyse] Holzbachová, Ivana | pdficon