Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2004, roč. 53, č. B51

Obrázek
Rok
2004
Rok vydání
2004
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-3454-8
Ústav FF MU
Obor
Studie
Page Title
5 Immanuel Kant (22.4.1724-12.2.1804) Zouhar, Jan | pdficon
[7]-18 Platónova terminologie při popisu vztahů mezi jednotlivinami a idejemi Petrželka, Josef | pdficon
[19]-38 Filozofie v českých zemích a v Polsku v předhusitském období Jokeš, Petr | pdficon
[39]-56 Ironia, ad irritum redacta : romantická teorie ironie Horyna, Břetislav | pdficon
[57]-72 Harold Bloom a gnose Funda, Ondřej | pdficon
[73]-86 Pojmové postoje z hlediska logiky Raclavský, Jiří | pdficon
Rozhledy
Page Title
[87]-95 Z Moravy na konec světa Špidlík, Tomáš | pdficon
[96]-114 Můj poutnický příběh filosofie Vrána, Karel | pdficon
[115]-118 Filosofie dějin nešťastného lidstva : 200 let od úmrtí J.G.Herdera Horyna, Břetislav | pdficon
[119]-125 Problémy tradičního pojetí altruismu L.N. Tolstého : několik poznámek ke studii Josefa Sedláčka Maleček, Martin | pdficon
[126]-136 Ruští filosofové v meziválečném Československu Mach, Jaromír | pdficon
[137]-147 Mirko Novák a jeho Česká estetika Foglarová, Eva | pdficon
Zprávy
Page Title
[148]-150 Recht - Geschichte - Religion : zpráva z kantovské konference konané ve Vídni 4.-6. března 2004 Havlín, Tomáš | pdficon
Recenze
Page Title
[151]-153 [Colaiaco, James A. Socrates against Athens: philosophy on trial] Vojta, Jakub | pdficon
154-155 [Ricken, Friedo. Religionsphilosophie] Horyna, Břetislav | pdficon
155-157 [Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení: proměna obrazu vědy v analytické tradici] Holzbachová, Ivana | pdficon
157-158 [Znoj, Milan, ed. Šance otevřené společnosti: k poctě Karla Raimunda Poppera] Holzbachová, Ivana | pdficon
159-160 [Słomski, Wojciech. Trzy światy: szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera] Holzbachová, Ivana | pdficon
160-161 [Opat, Jaroslav. Průvodce životem a dílem T.G. Masaryka: česká otázka včera a dnes] Zouhar, Jan | pdficon
161-163 [Radvan, Eduard. Problém bezpečnosti v politickém a etickém myšlení: příspěvek k diskusi o etice, vojenství, vojenské činnosti, služby a profese] Zouhar, Jan | pdficon
163-164 [Blecha, Ivan. Edmund Husserl a česká filosofie] Zouhar, Jan | pdficon
164-165 [Leško, Vladimír. Philosophy of the history of philosophy] Zouhar, Jan | pdficon
165-166 [Descartes, René. Meditace o první filosofii: námitky a autorovy odpovědi] Horyna, Břetislav | pdficon
167-168 [Bobbio, Norberto. L 'eta dei diritti. Ed. Giulio Einaudi] Ručková, Lenka | pdficon
168-173 Dvě knihy o Florencii 16. století Holzbachová, Ivana | pdficon