Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2001, roč. 50, č. X4

Obrázek
Rok
2001
Rok vydání
2001
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-2552-2
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-13 Две концепции любви в русской философии рубежа XIX-XX веков Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[15]-21 Střetání vnitřní a vnější reality v prózách Michaila Kuzmina Dohnal, Josef | pdficon
[23]-34 Romantik sovětského dne : Gennadij Špalikov (1937-1974) Filipová, Helena | pdficon
[35]-49 Židovství v díle Arna Nováka jako interpretační problém : (opomíjené souvislosti) Mikulášek, Alexej | pdficon
[51]-57 Literární postava jako "zašité nůžky" literární vědy Pospíšil, Ivo | pdficon
[59]-67 Počátky idylických žánrů v polské literatuře Štěpán, Ludvík | pdficon
[69]-78 Hoře jako jedna z podob smrti Toncrová, Šárka | pdficon
[79]-86 Влияние идей русской литературной критики XIX-XX вв. на эстетическую концепцию Владимира Набокова Zločevskaja, Alla Vladimirovna | pdficon
Materiály – Materials – Materiale – Материалы
Page Title
[87]-94 Významy a smysl (literárněvědné) slavistiky : (příspěvek do diskuse) Pospíšil, Ivo | pdficon
[95]-100 Lužická otázka dnes : několik úvah o perspektivách lužické srbštiny Filipová, Helena | pdficon
[101]-106 Materialen zur Untersuchung des poetischen Reisezyklus in der tschechischen Literatur Ulbrecht, Siegfried | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[107]-109 Hledání rudimentárního ruství : (k sedmdesátinám profesora Miroslava Zahrádky) Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[111]-113 Американско-русские литературные отношения и контакты Pospíšil, Ivo | pdficon
114-115 Фундаментальный вклад в гаршиноведение Kšicová, Danuše | pdficon
115-118 Другое измерение Pospíšil, Ivo | pdficon
118-122 Osvojení si skutečnosti Dorovský, Ivan | pdficon
122-124 Ruská literatura a my Pospíšil, Ivo | pdficon
124-126 Už třetí slovakistický počin Štěpán, Ludvík | pdficon
126-128 Kultivovaný český Lev Tolstoj Pospíšil, Ivo | pdficon
128-129 Monografie o secesi Kroča, David | pdficon
129-131 Rozeklaná krása Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[133]-134 Teorie literatury Dorovský, Ivan | pdficon
134-136 VI. kongres ICCEES ve znamení klíčové úlohy Ruska Pospíšil, Ivo | pdficon
136 Slovník polských spisovatelů : (v režii Ústavu slavistiky FF MU) Dohnal, Josef | pdficon
136-137 Mezinárodní vědecká konference o W.S. Reymontovi Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
137-138 Derrida očima českého literárního vědce Pospíšil, Ivo | pdficon
138-139 Komparatista, jakých je dnes na světě málo Dorovský, Ivan | pdficon
139-140 Romantismus v české a polské literatuře Pohlová, Iva | pdficon
141-143 Nezbytí metodologické návaznosti, aneb, Poněkud vyprázděná gramatika Pospíšil, Ivo | pdficon