X4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Year: 2001
Volume: 50
Issue: X4
Publication year
2001
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-2552-2
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Две концепции любви в русской философии рубежа XIX-XX веков | [5]–13
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Střetání vnitřní a vnější reality v prózách Michaila Kuzmina | [15]–21
Dohnal, Josef
PDF
Romantik sovětského dne : Gennadij Špalikov (1937-1974) | [23]–34
Filipová, Helena
PDF
Židovství v díle Arna Nováka jako interpretační problém : (opomíjené souvislosti) | [35]–49
Mikulášek, Alexej
PDF
Literární postava jako "zašité nůžky" literární vědy | [51]–57
Pospíšil, Ivo
PDF
Počátky idylických žánrů v polské literatuře | [59]–67
Štěpán, Ludvík
PDF
Hoře jako jedna z podob smrti | [69]–78
Toncrová, Šárka
PDF
Влияние идей русской литературной критики XIX-XX вв. на эстетическую концепцию Владимира Набокова | [79]–86
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF
Materiály – Materials – Materiale – Материалы
Title Document
Významy a smysl (literárněvědné) slavistiky : (příspěvek do diskuse) | [87]–94
Pospíšil, Ivo
PDF
Lužická otázka dnes : několik úvah o perspektivách lužické srbštiny | [95]–100
Filipová, Helena
PDF
Materialen zur Untersuchung des poetischen Reisezyklus in der tschechischen Literatur | [101]–106
Ulbrecht, Siegfried
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Hledání rudimentárního ruství : (k sedmdesátinám profesora Miroslava Zahrádky) | [107]–109
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Американско-русские литературные отношения и контакты | [111]–113
Pospíšil, Ivo
PDF
Фундаментальный вклад в гаршиноведение | 114–115
Kšicová, Danuše
PDF
Другое измерение | 115–118
Pospíšil, Ivo
PDF
Osvojení si skutečnosti | 118–122
Dorovský, Ivan
PDF
Ruská literatura a my | 122–124
Pospíšil, Ivo
PDF
Už třetí slovakistický počin | 124–126
Štěpán, Ludvík
PDF
Kultivovaný český Lev Tolstoj | 126–128
Pospíšil, Ivo
PDF
Monografie o secesi | 128–129
Kroča, David
PDF
Rozeklaná krása | 129–131
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
Teorie literatury | [133]–134
Dorovský, Ivan
PDF
VI. kongres ICCEES ve znamení klíčové úlohy Ruska | 134–136
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovník polských spisovatelů : (v režii Ústavu slavistiky FF MU) | 136
Dohnal, Josef
PDF
Mezinárodní vědecká konference o W.S. Reymontovi | 136–137
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Derrida očima českého literárního vědce | 137–138
Pospíšil, Ivo
PDF
Komparatista, jakých je dnes na světě málo | 138–139
Dorovský, Ivan
PDF
Romantismus v české a polské literatuře | 139–140
Pohlová, Iva
PDF
Nezbytí metodologické návaznosti, aneb, Poněkud vyprázděná gramatika | 141–143
Pospíšil, Ivo
PDF