Nezbytí metodologické návaznosti, aneb, Poněkud vyprázděná gramatika

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. 141-143
Extent
141-143
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Rédey, Zoltán. Pragmatika básnického tvaru. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2000. 237 s. ISBN 80-8050-296-X.
Document