Две концепции любви в русской философии рубежа XIX-XX веков

Title: Две концепции любви в русской философии рубежа XIX-XX веков
Transliterated title
Dve koncepcii ljubvi v russkoj filosofii rubeža XIX-XX vekov
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. [5]-13
Extent
[5]-13
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.