Teorie literatury

Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. [133]-134
Extent
[133]-134
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kulavkova, Katica. Teorija na kniževnosta: uvod. Skopje: Kultura, 1999. 263 s. Biblioteka Kritika i eseistika. ISBN 9989-32-157-4.
Document