Derrida očima českého literárního vědce

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. 137-138
Extent
137-138
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kožmín, Zdeněk. Smysl dekonstrukce: derridovské průřezy. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1998. 119 s. ISBN 80-210-1984-0.
Document