Už třetí slovakistický počin

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. 124-126
Extent
124-126
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2000. 148 s. ISBN 80-210-2330-9.
Document