Střetání vnitřní a vnější reality v prózách Michaila Kuzmina

Author: Dohnal, Josef
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. [15]-21
Extent
[15]-21
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document