Osvojení si skutečnosti

Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. 118-122
Extent
118-122
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document