Významy a smysl (literárněvědné) slavistiky : (příspěvek do diskuse)

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. [87]-94
Extent
[87]-94
  • ISSN
    1212-1509
Type: Other
Language
Czech
License: Not specified license
Document