Ruská literatura a my

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. 122-124
Extent
122-124
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Honzík, Jiří. Dvě století ruské literatury. Vyd. 1. Praha: Torst, 2000. 425 s. Malá řada kritického myšlení. ISBN 80-7215-104-5.
Document