X10

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Rok: 2007
Ročník: 56
Číslo: X10
Rok vydání
2007
ISSN
1212-1509
ISBN
978-80-210-4274-2
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Próza virtuální autenticity a existenciálního znejistění | [5]–20
Pospíšil, Ivo
PDF
Dvojdomý tvůrce Louis Adamič | [21]–27
Dorovský, Ivan
PDF
Renesanční žaltář : (zápas formy s obsahem v raném díle Karola Wojtyły) | [29]–38
Štěpán, Ludvík
PDF
"Новая волна" и формы художественной эротики в русской литературе | [39]–46
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Literárnokritické reflexie S. H. Vajanského o českej literatúre : (príspevok k slovansko-českým a česko-slovenským literárnym vzťahom) | [47]–60
Petrus, Pavol
PDF
Povídky o "malých lidech" : z výboru Dva Gotikové v kontextu tvorby F. Sologuba | [61]–66
Dohnal, Josef
PDF
Anny Kamieńskiej pytania stawiane Hiobowi | [67]–76
Bernacki, Marek
PDF
Literární obraz Karla Havlíčka Borovského v dramatech F.F. Šamberka, A.E. Mužíka a D.L. Mordovceva : ("trpitel, neohrožený bojovník za práva národa, nebo pansláv a revolucionář?") | [77]–89
Brummer, Alexandr
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
K periodizaci dějin česko-slovensko-jihoslovanských kulturních styků | [91]–96
Dorovský, Ivan
PDF
Slovenské literárně-teoretické slovníky | [97]–104
Štěpán, Ludvík
PDF
Tvorba jako způsob přežití : (k problému tzv. vnitřní emigrace) | [105]–108
Pospíšil, Ivo
PDF
Marina Cvetajevová a Natálie Gončarovová : (poema Mládenec - slovo a obraz) | [109]–120
Kšicová, Danuše
PDF
Poznámky o polských realistech | [121]–128
Všetička, František
PDF
Tvůrci okouzlení Českem | [129]–142
Dorovský, Ivan
PDF
Ruské dějepisectví v pojetí Josefa Macůrka | [143]–150
Šaur, Josef
PDF
Jubilea
Title Document
Stále otevřená cesta : (k pětasedmdesátinám Danuše Kšicové) | [151]–156
Štěpán, Ludvík
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Příběh, který nepřestává vzrušovat: filozofie, nebo "jen" literatura? | [157]–158
Pospíšil, Ivo
PDF
Ein neues Standardwerk zur Erzählforschung | 158–160
Ibler, Reinhard
PDF
Složité období literárního vývoje, aneb, Nezbytí bohatších souvislostí | 161–162
Pospíšil, Ivo
PDF
Pohledy na poezii psané na Českotěšínsku | 162–164
Štěpán, Ludvík
PDF
Nově o problémech poetiky Alexeje Remizova | 165–166
Kšicová, Danuše
PDF
Obavy a naděje Petera Liby | 166–167
Pospíšil, Ivo
PDF
O české a slovenské slavistice | 168–171
Morongová, Radka
PDF
Проект русского поэтического цикла - ответы и новые вопросы | 172–173
Pospíšil, Ivo
PDF
Na vítané návštěvě v duchovní krajině ruské literatury | 173–175
Matyušová, Zdeňka
PDF
Chorobopis národní identity Slovanů | 175–176
Przybylski, Michal
PDF
Současná ukrajinská literatura na Slovensku: pokus o střízlivou analýzu | 176–177
Pospíšil, Ivo
PDF
Evropské myšlení Karla Krejčího | 177–179
Morongová, Radka
PDF
Монография Ю.В. Манна | 179–181
Dukkon, Ágnes
PDF
Slováci v Petrohradě - barvitě a kriticky, se smyslem pro paradoxy dějin | 182–184
Pospíšil, Ivo
PDF
Příspěvek k intimitě v nejnovější polské próze | 184–185
Pavera, Libor
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
Brněnské sympozium Problémy poetiky | [187]–189
Dohnal, Josef; Pospíšil, Ivo
PDF
Připomínka skupiny Wierzbak | 189–190
Štěpán, Ludvík
PDF
Jubilejní česko-slovenská konference | 190–192
Pospíšil, Ivo
PDF
Mezinárodní vědecká konference Poláci v Brně | 192–193
Madecki, Roman
PDF
Polský slovník literárních žánrů | 193–194
Štěpán, Ludvík
PDF
Jubilejní svazek, který se stal nekrologem | 194
Pospíšil, Ivo
PDF
Konference k jubileu Ludvíka Kuby | 195–196
Kalina, Petr; Szafrańska, Agnieszka
PDF
Morálka a literatura: objevy a úskalí | 196–197
Pospíšil, Ivo
PDF
Workshop Žánry živé, mrtvé, revitalizované | 197–199
Pavera, Libor
PDF
Impozantní série portrétů a jeden její svazek | 200
Pospíšil, Ivo
PDF
Polsko-česká konference o překladu | 201
Štěpán, Ludvík
PDF
Kniha o fenoménu zvaném Jerzy Giedroyc | 201–202
Zatloukal, Jiří
PDF
Almanach Nitra 2006 | 202
Štěpán, Ludvík
PDF
Objevování zasutých témat a kladení ostrých otázek | 202–204
Pospíšil, Ivo
PDF
Obdobja 25 - úskalí výuky literatury | 204–205
Pospíšil, Ivo
PDF
Brněnské slovakistky na Slovensku | 205–206
Štěpán, Ludvík
PDF
Páté slovenské a polské Kontakty | 206
Štěpán, Ludvík
PDF
Dokumenty Mezinárodního komitétu slavistů
Title Document
Протокол третьего заседания Президиума Международного комитета славистов, состоявшегося в Удине (Италия) с 22 по 23 сентября 2006 года | 207–210
PDF