Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2008, roč. 57, č. V11

Obrázek
Rok
2008
Rok vydání
2009
ISSN
1213-2144
ISBN
978-80-210-5034-1
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-14 K milostné alegorii lovu ve vybraných dílech německé pozdně středověké literatury a ve staročeském Tkadlečkovi Stanovská, Sylvie | pdficon
[15]-24 Čeští osvícenci a Ferenc Széchényi Pražák, Richard | pdficon
[25]-45 Mordýřská katovna, aneb, Peleš lotrovská, czyli, Josef Váchal czyta powieść brukową Gawarecka, Anna | pdficon
[47]-55 S/T-amizdat Steiner, Peter | pdficon
[57]-69 Bible a demytologizace : k náboženské hermeneutice Rudolfa Bultmanna Sládek, Ondřej | pdficon
[71]-79 Fictional worlds' characters: people or clothes hangers? Fořt, Bohumil | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[81]-84 [Rambousek, Jiří. Doba, knihy, autoři: články, medailony a recenze z let 1988–2007] Pražák, Richard | pdficon