Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1996, roč. 45, č. F40

Obrázek
Rok
1996
Rok vydání
1997
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-1568-3
Poznámka
  • Památce univ. prof. Alberta Kutala (9. 1. 1904 - 27. 12. 1976)
  • In memory of prof. Albert Kutal (9. 1. 1904 - 27. 12. 1976)