Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1999, roč. 48, č. F43