F16

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1972
Ročník: 21
Číslo: F16
Rok vydání
1973
Poznámka
  • Váženému učiteli, milému kolegovi a drahému příteli universitnímu profesorovi PhDr. Antonínu Friedlovi, DrSc. k životnímu jubileu
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Civitas Pragensis a metropolis Pragensis v Kristiánově legendě | [7]–16
Ludvíkovský, Jaroslav
PDF
Einige Beispiele des "frühgotischen" Historismus in der mährischen Architektur des 15. Jahrhunderts | [17]–34
Sedlák, Jan
PDF
Bemerkungen zum Reiterstandbild des hl. Georg auf der Prager Burg | [35]–52
Kutal, Albert
PDF
Krásná madona ze Zbirohu | [53]–64
Denkstein, Vladimír
PDF
Pozdně gotické skulptury z Lidéřovic | [65]–71
Dufek, Antonín
PDF
Štruktúra a genéza predely oltára sv. Kataríny v kostole sv. Jakuba v Levoči | [73]–90
Bakoš, Ján
PDF
Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren | [91]–130
Richter, Václav; Kudělka, Zdeněk
PDF
J.B. Mathey und einige Fragen der böhmischen Architektur um 1700 | [131]–[153]
Jirka, Antonín
PDF
Ferdinand Maxmilián Brokof a Trautsonův náhrobek ve Vídni | [155]–164
Blažíček, Oldřich J.
PDF
Několik poznámek k atribucím daffingerovských drobných podobizen | [165]–168
Holešovský, Karel
PDF
Introductory chapter of the history of photography in Brno | [169]–176
Sedlářová, Jitka
PDF
La peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno : (période avant la première guerre mondiale) | [177]–185
Hlušička, Jiří
PDF
Les motifs musicaux dans l'œuvre [i.e. l'oeuvre] de Bohdan Lacina | [187]–196
Sedlář, Jaroslav
PDF
Materiály a zprávy – Материалы – Materiaux – Materialien
Title Document
Materiály k dějinám gotického sochařství | [197]–200
Dufek, Antonín
PDF
Materiálie k dějinám malířství 18. století na Moravě : (Jos. Stern, Jos. I. Sadler, J.V. Bergl, J. Hoffmann, Jos. Winterhalder ml.) | 201–202
Stehlík, Miloš
PDF
Zu den Bildern Maulbertschs in Seelau (Želiv) | 203–205
Krsek, Ivo
PDF
Zur Datierung der Maulbertschen "Susanna" in der Olmützer Galerie | 205
Krsek, Ivo
PDF
Zpráva o výzkumné činnosti oddělení dějin umění | 206–207
Krsek, Ivo
PDF
Title Document
Soupis prací prof. dr. Antonína Friedla, DrSc. | [209]–213
Dufek, Antonín
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | [215]–217
PDF