Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1998, roč. 47, č. F42

Obrázek
Rok
1998
Rok vydání
1998
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2009-1