F42

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1998
Ročník: 47
Číslo: F42
Rok vydání
1998
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2009-1