Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1957, roč. 6, č. F1

Obrázek
Rok
1957
Rok vydání
1957
hidden section Obrazové přílohy
Page Title
Obrazové přílohy | pdficon
Články – Статьи – Articles
Page Title
[5]-16 Renesanční měšťanský dům v Moravské Třebové : (k problematice prostorového útvaru mázhausu) Samek, Bohumil | pdficon
17-27 Rokytnice nad Rokytnou a Rokytná Richter, Václav | pdficon
28-39 K otázce t. zv. literárnosti v ruském malířství 19. stol. Sýkorová, Libuše | pdficon
40-52 Tvoření trojzvuků a přirozených stupnic Košťál, Rostislav | pdficon
53-63 Práčův písňový sborník z roku 1790 a "Razumovské kvartety" Ludwiga van Beethovena : (příspěvek k otázce citací ruských lidových písní) Pečman, Rudolf | pdficon
64-76 K historii textu Janáčkovy Hlaholské mše Večerka, Radoslav | pdficon
77-101 Odkaz Leoše Janáčka Filosofické fakultě Novák, Přemysl | pdficon
102-104 In memoriam Emila Utitze Sus, Oleg | pdficon
Recense a zprávy – Критики и сообщения – Reviews and communication
Page Title
105-106 Sbírka staré české hudby Musica Antiqua Bohemica Pečman, Rudolf | pdficon
106 Kniha o Leoši Janáčkovi v němčině a angličtině Pečman, Rudolf | pdficon
106-107 Výzkum moravského rokokového malířství Krsek, Ivo | pdficon
107-108 Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 13-16 (1944-1955) Kudělka, Zdeněk | pdficon
108-109 Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 12-16 (1949-1954) Kudělka, Zdeněk | pdficon
109-110 Třetí a čtvrtý svazek Musikologie Pečman, Rudolf | pdficon
110 Helfertovy Základy hudební výchovy Pečman, Rudolf | pdficon