F1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1957
Ročník: 6
Číslo: F1
Rok vydání
1957
hidden section Obrazové přílohy
Title Document
Obrazové přílohy PDF
Články – Статьи – Articles
Title Document
Renesanční měšťanský dům v Moravské Třebové : (k problematice prostorového útvaru mázhausu) | [5]–16
Samek, Bohumil
PDF
Rokytnice nad Rokytnou a Rokytná | 17–27
Richter, Václav
PDF
K otázce t. zv. literárnosti v ruském malířství 19. stol. | 28–39
Sýkorová, Libuše
PDF
Tvoření trojzvuků a přirozených stupnic | 40–52
Košťál, Rostislav
PDF
Práčův písňový sborník z roku 1790 a "Razumovské kvartety" Ludwiga van Beethovena : (příspěvek k otázce citací ruských lidových písní) | 53–63
Pečman, Rudolf
PDF
K historii textu Janáčkovy Hlaholské mše | 64–76
Večerka, Radoslav
PDF
Odkaz Leoše Janáčka Filosofické fakultě | 77–101
Novák, Přemysl
PDF
In memoriam Emila Utitze | 102–104
Sus, Oleg
PDF
Recense a zprávy – Критики и сообщения – Reviews and communication
Title Document
Sbírka staré české hudby Musica Antiqua Bohemica | 105–106
Pečman, Rudolf
PDF
Kniha o Leoši Janáčkovi v němčině a angličtině | 106
Pečman, Rudolf
PDF
Výzkum moravského rokokového malířství | 106–107
Krsek, Ivo
PDF
Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 13-16 (1944-1955) | 107–108
Kudělka, Zdeněk
PDF
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 12-16 (1949-1954) | 108–109
Kudělka, Zdeněk
PDF
Třetí a čtvrtý svazek Musikologie | 109–110
Pečman, Rudolf
PDF
Helfertovy Základy hudební výchovy | 110
Pečman, Rudolf
PDF