Fictional worlds' characters: people or clothes hangers?

Název: Fictional worlds' characters: people or clothes hangers?
Variantní název
Postavy fikčních světů: lidé, nebo věšáky na šaty?
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, roč. 57, č. V11, s. [71]-79
Rozsah
[71]-79
  • ISSN
    1213-2144
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Studie vychází z klasické naratologické dichotomie týkající se kategorie literární postavy: jsou literární postavy čistě sémiotické konstrukty, nebo jsou do určité míry podobné lidským bytostem? Na dnes již klasických konceptech je nastíněn vývoj této části naratologického uvažování, od Proppova systematického uchopení pohádky, přes Forsterovy "fikční lidi" a koncepty Tzvetana Todorova a Rolanda Barthese, až po participanty Davida Hermana. Poslední část studie se sousřeďuje na to, jak se tyto teoretické návrhy zúročily v moderní sémantice fikčních světů, tak jak ji známe především z podání Lubomíra Doležela.