Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1976-1977, roč. 25-26, č. G20-21