Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1980-1981, roč. 29-30, č. G24-25

Obrázek
Název čísla
Ohlasy "materialismu a empiriokriticismu" ve fyzikálních vědách a ve filozofii
Rok
1980-1981
Rok vydání
1981
Obor