G24-25

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1980-1981
Ročník: 29-30
Číslo: G24-25
Název čísla
Ohlasy "materialismu a empiriokriticismu" ve fyzikálních vědách a ve filozofii
Rok vydání
1981
Obor
Title Document
Poznání jako součást dialektiky revolučních přeměn | [9]–14
Smrčka, Walter
PDF
Title Document
Bыдaющeecя пpoизвeдeниe вoинcтвyющeгo мaтepиaлизмa | [15]–24
Michaj, N. T.
PDF
hidden section Krize fyziky a dnešek
Title Document
Krize fyziky a dnešek | [25]–27
Litzman, Otto
PDF
Title Document
Prostor a čas v současné fyzice | [29]–31
Horský, Jan
PDF
Title Document
Leninův příspěvek k modernímu pojetí fyzikálních procesů v mikrosvětě | [33]–37
Dub, Petr
PDF
Title Document
Úloha smyslového vnímání v moderní vědě | [39]–44
Jašek, Antonín
PDF
Title Document
Některé filozofickosociální a metodologické aspekty kritiky machismu v Leninově materialismu a empiriokriticismu | [45]–50
Linhart, Karel
PDF
Title Document
Leninův podnět pro současný rozvoj marxistické teorie poznání | [51]–56
Líčeník, Lubomír
PDF