Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1992-1993, roč. 41-42, č. G35

Obrázek
Rok
1992-1993
Rok vydání
1994
ISSN
0231-5122
ISBN
80-210-0925-X
Obor