G16

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1972
Ročník: 21
Číslo: G16
Rok vydání
1973
Obor
Stati
Title Document
Sociologie a řízení socialistické společnosti | [7]–14
Ovesný, Miroslav
PDF
Poznámky k některým aspektům spotřební činnosti v současné rodině | [15]–30
Šolcová, Miroslava
PDF
K možnostem a mezím kvantitativních sociologických výzkumů | [31]–39
Gregor, Miroslav
PDF
Vědecká sociologická spolupráce s praxí : její možnosti v hornictví | [41]–56
Hájek, Mojmír
PDF
Fluktuační trendy a některé jejich faktory | [57]–76
Pácl, Pavel
PDF
Georg Simmel - impresionistický styl vědecké práce (1) | [77]–87
Tomášek, Pavel
PDF
Zprávy – recenze
Title Document
Sociologie a praktické úkoly RVHP v hornictví : (zpráva ze symposia) | [89]–91
Hájek, Mojmír
PDF
Společenské aspekty tělesné výchovy v socialismu : (zpráva o semináři) | 91–92
Hájek, Mojmír
PDF
[Kon, Igor' Semenovič. Sociologie osobnosti] | 93–94
Střítecký, Jaroslav
PDF
[Maslov, Pavel Petrovič. Statistika v sociologii] | 94–95
Gregor, Miroslav
PDF
[Social'nyje issledovanija] | 96
Librová, Hana
PDF
[Kugel', Samuil Aronovič; Nikandrov, O.M. Molodyje inženery] | 97–98
Možný, Ivo
PDF
[Rutkevič, Michail Nikolajevič; Filippov, Fridrich Rafailovič. Social'nyje peremeščenija] | 98–100
Možný, Ivo
PDF
Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Inženýři v moderním průmyslovém podniku | 100–101
Hájek, Mojmír
PDF
Volný čas po anglicku | 101–102
Pácl, Pavel
PDF
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен | [103]–107
Hošková, Magda
PDF