Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1972, roč. 21, č. G16

Obrázek
Rok
1972
Rok vydání
1973
Obor
Stati
Page Title
[7]-14 Sociologie a řízení socialistické společnosti Ovesný, Miroslav | pdficon
[15]-30 Poznámky k některým aspektům spotřební činnosti v současné rodině Šolcová, Miroslava | pdficon
[31]-39 K možnostem a mezím kvantitativních sociologických výzkumů Gregor, Miroslav | pdficon
[41]-56 Vědecká sociologická spolupráce s praxí : její možnosti v hornictví Hájek, Mojmír | pdficon
[57]-76 Fluktuační trendy a některé jejich faktory Pácl, Pavel | pdficon
[77]-87 Georg Simmel - impresionistický styl vědecké práce (1) Tomášek, Pavel | pdficon
Zprávy – recenze
Page Title
[89]-91 Sociologie a praktické úkoly RVHP v hornictví : (zpráva ze symposia) Hájek, Mojmír | pdficon
91-92 Společenské aspekty tělesné výchovy v socialismu : (zpráva o semináři) Hájek, Mojmír | pdficon
93-94 [Kon, Igor' Semenovič. Sociologie osobnosti] Střítecký, Jaroslav | pdficon
94-95 [Maslov, Pavel Petrovič. Statistika v sociologii] Gregor, Miroslav | pdficon
96 [Social'nyje issledovanija] Librová, Hana | pdficon
97-98 [Kugel', Samuil Aronovič; Nikandrov, O.M. Molodyje inženery] Možný, Ivo | pdficon
98-100 [Rutkevič, Michail Nikolajevič; Filippov, Fridrich Rafailovič. Social'nyje peremeščenija] Možný, Ivo | pdficon
100-101 Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Inženýři v moderním průmyslovém podniku Hájek, Mojmír | pdficon
101-102 Volný čas po anglicku Pácl, Pavel | pdficon
Page Title
[103]-107 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon