1

Title: Opera Slavica
Rok: 1992
Ročník: 2
Číslo: 1
Rok vydání
1992
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document Document
Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (2. část) | 1–10
Trösterová, Zdeňka
PDF PDF
Dějiny polské literatury v zahraničním slavistickém studiu | 11–17
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF PDF
Принцип создания характеров в прозе В. Тендрякова, Б. Можаева и В. Крупина 60-70 годов | 18–24
Achová, Jana
PDF PDF
Иван Александрович Гончаров и дети : (к вопросу о биографии писателя) | 25–30
Bobyr', Aleksandr Vasil'jevič
PDF PDF
Časopis Slovák a moderná ruská literatúra (1919-1929) | 31–39
Sisák, Miron
PDF PDF
А.С. Пушкин - наша высокая гордость | 40–46
Galajda, Eliáš
PDF PDF
Materiály – názory – informace
Title Document Document
Pocta akademiku Lichačovovi | 47–49
Jelínková, Jana
PDF PDF
X. Olomoucké dny rusistů | 49–51
Flídrová, Helena; Pechal, Zdeněk
PDF PDF
K niektorým otázkam výuky jazyka ruského ako fakultatívneho predmetu | 51–54
Zelenická, Elena; Vajdová, Viera
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
[Ślękowa, L. Muza domowa] | 55–57
Hrabětová, Irena
PDF PDF
Dva akademické časopisy | 57–58
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Bilancování polské rusistiky | 58–59
Kostřica, Vladimír
PDF PDF
[Olomoucko-lublinský rusistický sborník III] | 60–62
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich
PDF PDF
[Rossica Olomucensia XXIX (za rok 1990)] | 62–63
Dohnal, Josef
PDF PDF