1

Title: Opera Slavica
Rok: 2022
Ročník: 32
Číslo: 1
Název čísla
Literárněvědný sešit
Rok vydání
2022
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section [Editorial]
Title Document Document
[Editorial] | 5
redakce časopisu Opera Slavica
PDF PDF
Články
Title Document Document
Художній простір повісті Миколи Устияновича "Месть верховинця" : фольклорно-етнографічні ремінісценції | 7–17
Sokìl, Hanna Petrìvna
PDF PDF
Вербалізація гіпертимності в художньому мовленні Володимира Винниченка | 19–32
Papìš, Vìtalìja Andrìjivna
PDF PDF
Mychayl Svetlov : Serhij Žadans lyrische Unterminierung des sowjetischen Diskurses | 33–46
Simonek, Stefan
PDF PDF
Поема "Енеїда" І. Котляревського і художні переклади її іноземними мовами | 47–62
Najenko, Mychajlo Kuz'movyč
PDF PDF
Rozhledy – materiály
Title Document Document
"Ну що б, здавалося, слова..." : (огляд шевченкознавчих праць 20-х рр. XXI ст.) | 63–72
Bernads'ka, Nìna Ivanìvna
PDF PDF
Zprávy – kronika
Title Document Document
Ukrajinský slavista a germanista profesor Mykola Zymomria jubiluje | 73–75
Roman, Michal
PDF PDF
Veleba vytrvalosti : (k devadesátinám Františka Všetičky) | 76–77
Poláček, Jiří
PDF PDF
Profesor Ivo Pospíšil jubilující | 78–80
Richterek, Oldřich; Dohnal, Josef
PDF PDF
Текст жизни как текст о текстах : Юрий Манн (09.06.1929–04.02.2022) | 80–83
Stukalova, Ol'ga Vadimovna
PDF PDF
Panoramatické vidění : k nedožitým osmdesátinám Ludvíka Štěpána | 83–85
Všetička, František
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
Monografie nikoli marginální | 87–91
Mikulášek, Alexej
PDF PDF
Švýcarský slavista William Ritter o Slovensku a střední Evropě | 91–94
Zelenka, Miloš
PDF PDF
Kompoziční poetika a česká literatura XIX. století | 94–96
Peršín, Kryštof
PDF PDF
Literatúra a fenomén zatextu | 96–99
Cintula, Igor
PDF PDF