Opera v současném světě

Název: Opera v současném světě
Zdrojový dokument: Theatralia. 2018, roč. 21, č. 1, s. 191-196
Rozsah
191-196
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Abbate, Carolyn; Parker, Roger. Dějiny opery: posledních 400 let. Překlad Robert Novotný. Vydání první. Praha: Argo; Dokořán, 2017. 652 s. ISBN 978-80-257-2094-3 (Argo); ISBN 978-80-7363-700-2 (Dokořán).
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ABBATEOVÁ, Carolyn a Roger PARKER. 1989. Analyzing Opera: Verdi and Wagner. Berkeley, Los Angeles, Londýn: University of California Press, 1989.

[2] BRABEC, Jan a kol. 1983. Dějiny českého divadla 4. [History of Czech Theatre 4]. Praha: Academia, 1983.

[3] BREURER, Josef a Sigmund FREUD. 1895. Die Studien über Hysterie. Leipzig/Wien: Franz Deuticke, 1895.

[4] BROCKETT, Oscar G. 2008. Dějiny divadla [Theatre Histories]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

[5] ČERNÝ, František a kol. 1968. Dějiny českého divadla 1. [History of Czech Theatre 1]. Praha: Academia, 1968.

[6] ČERNÝ, František a kol. 1969. Dějiny českého divadla 2. [History of Czech Theatre 2]. Praha: Academia, 1969.

[7] ČERNÝ, František a kol. 1977. Dějiny českého divadla 3. [History of Czech Theatre 3]. Praha: Academia, 1977.

[8] KERMAN, Joseph. 2005 (1988). Opera as Drama. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2005.

[9] SPURNÁ, Helena (ed.). 2004. Hudební divadlo jako výzva: Interdisciplinární texty [Music Theatre As a Challenge. Interdisciplinary Texts]. Praha: Národní divadlo, 2004.

[10] SPURNÁ, Helena. 2004b. Nástin vývoje inscenační praxe v operním divadle [Outline of the Development of Staging Practice in the Opera Theatre]. In Helena Spurná (ed.). Hudební divadlo jako výzva: Interdisciplinární texty [Music Theatre As a Challenge. Interdisciplinary Texts]. Praha: Národní divadlo, 2004: 351–405.

[11] TROJAN, Jan. 2001. Dějiny opery: tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla [History of Opera: Adaptations, Librettists, Composers, and Works]. Praha: Paseka, 2001.

[12] VELTRUSKÝ, Jiří. 2004. Sémiotika opery. In Helena Spurná (ed.). Hudební divadlo jako výzva: Interdisciplinární texty [Music Theatre As Challenge: Interdisciplinary Texts]. Praha: Národní divadlo, 2004: 89–102.