Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem

Název: Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem
Zdrojový dokument: Theatralia. 2018, roč. 21, č. 1, s. 181-185
Rozsah
181-185
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CHALUPECKÝ, Jindřich. 1997. Tíha doby: stati o časových souvislostech a situacích kultury: 1968–1988 [Weight of Time: Essays on Temporal Contexts of and Situations in Culture: 1968–1988]. Olomouc: Votobia, 1997: 10–21.

[2] POSPISZYL, Tomas a Laura HOPTMAN (edd.). 2002. Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since the 1950s. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2002: 30–37.

[3] SEDLÁKOVÁ, Kateřina. 2009. Jindřich Chalupecký o umění. Úvahy ze 40. a 60. let [Jindřich Chalupecký on the Art. Essays From the 1940s and 1960s]. Diplomová práce [Final Thesis]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2009.