Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem

Title: Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem
Source document: Theatralia. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 181-185
Extent
181-185
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CHALUPECKÝ, Jindřich. 1997. Tíha doby: stati o časových souvislostech a situacích kultury: 1968–1988 [Weight of Time: Essays on Temporal Contexts of and Situations in Culture: 1968–1988]. Olomouc: Votobia, 1997: 10–21.

[2] POSPISZYL, Tomas a Laura HOPTMAN (edd.). 2002. Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since the 1950s. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2002: 30–37.

[3] SEDLÁKOVÁ, Kateřina. 2009. Jindřich Chalupecký o umění. Úvahy ze 40. a 60. let [Jindřich Chalupecký on the Art. Essays From the 1940s and 1960s]. Diplomová práce [Final Thesis]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2009.