1

Title: Opera Slavica
Rok: 2000
Ročník: 10
Číslo: 1
Rok vydání
2000
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
"Пещерной пылью, синей плесенью / мои испачканы стихи" : (О поэзии Варлама Шаламова) | 1–9
Zacharijeva, Irina
PDF
Title Document
Genologické a metodologické úvahy : (Poznámky ke knize I. Pospíšila Genologie a proměny literatury) | 10–21
Kautman, František
PDF
Title Document
Žánrové podloží malých literárních forem S.J. Lece | 22–30
Štěpán, Ludvík
PDF
Title Document
Die biblische Folie von V.V. Majakovskijs Tragödie Vladimir Majakovskij (1913) | 31–42
Ulbrecht, Siegfried
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Český román o polském povstání | 43–44
Všetička, František
PDF
VII. česko-polské sympozium | 45–46
Zelenka, Miloš
PDF
Složení Mezinárodního komitétu slavistů a přehled komisí při MKS | 46–47
PDF
Recenze
Title Document
Posledná monografia Dionýza Ďurišina | 48–49
Káša, Peter
PDF
Dvě knihy z Jekatěrinburgu | 49–54
Zahrádka, Miroslav
PDF
Mezislovanské literární vztahy z Lublina | 54–55
Pospíšil, Ivo
PDF
Daniel Vetter, dzialacz Jednoty braci czeskich w Polsce | 55–57
Štěpán, Ludvík
PDF
Ruský areálový sborník o Bělorusku | 57–58
Pospíšil, Ivo
PDF
[Kšicová, Danuše a kol. Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR] | 58–59
Lepilová, Květuše
PDF
Záběry a komentáře renomovaného jugoslávského rusisty | 60
Pospíšil, Ivo
PDF
Prinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990 : Zběrnik | 60–61
Měšťan, Antonín
PDF
[Time, Galina A.: Německaja [i.e. Nemeckaja] literaturno-filosofskaja mysl [mysl'] XVIII-XIX vekov v kontekste tvorčestva I.S. Turgeněva [Turgeneva] (genetičeskije i tipologičeskije aspekty)] | 61–63
Zemková, Daniela
PDF
Vladimir Nabokov a hra | 63–64
Toncrová, Šárka
PDF
Hrst rusistických studií | 64–67
Pospíšil, Ivo
PDF
Tvorba A.S. Puškina - nevyčerpatelné téma | 67–68
Toncrová, Šárka
PDF