Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezku (1733-1944)

Název: Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezku (1733-1944)
Variantní název:
  • German-speaking municipal theatres in Moravia and Silesia (1733-1944)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 1, s. 47-71
Rozsah
47-71
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The authors of the study conducted research in the history of German-speaking theatre culture in towns in Moravia and Silesia. In ten of them, they noted the existence of permanent German-speaking theatre whit a status of the municipal theatre, thus at least partially funded and administered by municipal council, in different periods between the years 1733-1944. They are Brno (Brünn), Jihlava (Iglau), Krnov (Jägerndorf), Moravská Ostrava (Mährisch Ostrau), Olomouc (Olmütz), Opava (Troppau), Šumperk (Mährisch Schönberg), Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch), Těšín (Teschen, Cieszyn) and Znojmo (Znaim). In the case of the other eight towns, which are sometimes mentioned as theatre-owners in archival materials, it was not confirmed. They are Bruntál (Freudenthal), Frýdek (Friedek), Moravská Třebová (Mährisch Trübau), Nový Jičín (Neutitschein), Prostějov (Prossnitz), Rýmařov (Römerstadt), Svitavy (Zwittau) and Šternberk (Sternberg). The authors emphasize the importance of German-speaking theatre for the development of theatre culture in Moravia and Silesia, without the knowledge of which it is not possible to conceive the history of theatre produced in Czech in a satisfying way, for both language forms of theatre evolved together.
Note
Na s. 71 otištěna obálka a anotace knihy: Havlíčková, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 223 s. Acta musicologica et theatrologica; 16. ISBN 978-80-86928-64-7.
Reference
[1] BLUMENZWEIG, Albrecht. 1899–1900. Die Schaubühne im alten Olmütz (1479–1830). Mährisches Tagblatt. Vycházelo na pokračování 18.12.1899– 26.2.1900.

[2] BONDI, Gustav. 1924. Geschichte des Brünner deutschen Theaters 1600–1925. Brünn: Verlag des Deutschen Theatervereines, 1924.

[3] CEJPEK, Václav. 1977. 1. Brněnské německé divadlo v letech 1918–32. Materiály k historii německého divadla v Brně. 2.Soupis článků s divadelní tematikou vlistu Tagesbote. Diplomová práce. Strojopis. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, 1977.

[4] Deutsches Bühnen Jahrbuch. Berlin, 1939.

[5] DORNEROVI, Gottlieb a Friedrich. 1969. Mährisch Trübau, die Perle des Schönhengstgaues. Göppingen: Schönhengster Heimatbunde E. V., 1969.

[6] DVOŘÁKOVÁ, Dagmar. 1998. Městské německé divadlo v Jihlavě. Seminární práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav divadelní a filmové vědy, 1998.

[7] ELVERT, Christian d'. 1852. Geschichte des Theaters in Mähren und Oestr. Schlesien. Brünn, 1852.

[8] ELVERT, Christian d'. 1873. Geschichte der Musik in Mähren und Oesterr. Schlesien mit Rücksicht auf die allgemeine, böhmische und österreichische Musik Geschichte. Brünn: Carl Winkler, 1873.

[9] FASSEL, Horst, ULRICH, Paul Stanley, SCHINDLER, Otto G. 2007. Deutsches Theater im Ausland vom 17. zum 20. Jahrhundert. Interkulturelle Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Berlin: LITVerlag, 2007.

[10] FIKEJZ, Radoslav, VELEŠÍK, Vladimír. 2006. Kronika města Svitav. Svitavy: Město Svitavy – Městské muzeum agalerie ve Svitavách, 2006.

[11] GÖTH, Ignaz. 1940. 90 Jahre Iglauer Stadttheater. Mährischer Grenzbote, roč. 93, č. 132 (14.11.1940), s.4–5.

[12] HADER, Widmar (ed.). 2000. Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen – Mähren – Sudetenschlesien. Sv. 1, 2. München: Langen Müller, 2000.

[13] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2009. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668–1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009.

[14] HILMERA, Jiří. 1999. Česká divadelní architektura. Praha: Divadelní ústav, 1999.

[15] HÜBNER, Anton, Netoliczka M. (ed.). 1869. Denkwürdigkeiten der kgl. Stadt Znaim / nach den hinterlassenen Manuskripten. Znaim, 1869.

[16] HUDCOVÁ, Eva. 2008. Der Bürger und sein Theater in einer mährischen Kleinstadt. Aus der Kulturgeschichte von Mährisch Schönberg. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008.

[17] CHOBOT, Karel. 1999. Fenomén divadelní kultury. In ZEZULČÍK, Jaroslav. Nový Jičín. Ostrava: Repronis, 1999, s. 49.

[18] CHOBOT, Karel. 2006. Německý spolkový dům, dnešní Beskydské divadlo. Novojičínský zpravodaj, říjen 2006, s.12–13.

[19] JAKUBCOVÁ, Alena a kol. 2007. Starší divadlo v českých zemích do konce 18.století. Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav – Academia, 2007.

[20] JURDA, Aleš. 1976. Německé divadlo v Brně od nástupu Hitlera k moci do konce druhé světové války. Díl I. a II.. Diplomová práce. Strojopis. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, 1976.

[21] LUDVOVÁ, Jitka a kol. 2006. Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. Praha: Divadelní ústav – Academia, 2006.

[22] ORT, Jiří. 2007. Budiž světlo žárové. – Es werde glühende Licht. Brno: Národní divadlo, 2007.

[23] PIES, Eike. 1973. Prinzipale. Zur Genealogie des deutschsprachigen Berufstheaters vom 17. bis 19. Jahrhundert. Ratingen – Kastellaun – Düsseldorf: Aloys Henn Verlag KG, 1973.

[24] POLÁCH, Drahomír. 1994. Dějiny šumperského divadla. Šumperk: Město Šumperk, 1994.

[25] PREGLER, Hilde. 1965. Die Geschichte des deutschsprachigen Theaters in Mährisch Ostrau von den Anfängen bis 1944. Disertační práce. Strojopis. Wien: Universität Wien, Philosophische Fakultät, 1965.

[26] RAŠTICOVÁ, Blanka. 1989. Kočovné divadelní společnosti v Uherském Hradišti na přelomu 20. a 30. let 19. století. In Slovácko 31, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1989, s. 21–26.

[27] RILLE, Albert. 1885. Aus dem Bühnenleben Deutsch–Oesterreichs. Die Geschichte des Brünner Stadttheaters. (1734–1884). Brünn, 1885.

[28] ROHÁČKOVÁ, Dagmar a kol. 2007. Národní dům v Prostějově. 1907–2007. Prostějov: Město Prostějov, 2007.

[29] SEDLÁK, Jan. 1998. Mahenovo divadlo. Brno: Národní divadlo, 1998.

[30] SEHNAL Jiří. 1974. Počátky opery na Moravě (Současný stav vědomostí). In O divadle na Moravě. Praha: 1974, s.55–71.

[31] SEHNAL, Jiří, VYSLOUŽIL, Jiří. 2001. Dějiny hudby na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid, nová řada, sv. 12. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001.

[32] SRBA, Bořivoj, STÁRKOVÁ, Jana (ed.). 2004. Ztracené kontexty – Verlorener Kontext. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

[33] STEHLÍKOVÁ, Drahoslava, ŠTURC, Libor, KREJČÍ, Jaroslav. 2000. Zpráva o městském divadle ve Znojmě. Znojmo: Městská knihovna, 2000.

[34] STEINER, Eduard. 1964. Die Brünner und ihr Stadttheater: Ein Stück deutscher Theatergeschichte. Leimen/Heidelberg, 1964.

[35] STÝSKAL, Jiří (ed.). 1981. Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci. I. Od počátku do roku 1918. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

[36] ŠTEFANIDES, Jiří. 1997. Divadelní kultura jako projev i aktivní činitel utváření regionu. In Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. Acta facultatis philosophicae Universitatis ostraviensis, 170/1997. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997, s. 217–250.

[37] ŠTEFANIDES, Jiří a kol. 2008. Kalendárium dějin divadla v Olomouci (od roku 1479). Praha: Pražská scéna, 2008.

[38] ŠTURC, Libor. 2000. Městské divadlo ve Znojmě. 1900–2000. Znojmo: Městská knihovna, 2000.

[39] VESELÁ, Irena. 2001. Gratulační opera La Concordia de' Pianeti a její provedení ve Znojmě roku 1723. Magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2001.

[40] VOGELSANG, Bernd. 1984. Theaterbau in Schlesien. Band 2. Funde und Befunde zur schlesischen Theatergeschichte zusammengestellt von Bärbel Rudin. Dortmund: Forschungsstelle Ostmitteleuropa, 1984.

[41] WELZL, Hans. 1900. Beiträge zur Geschichte des Brünner Theaters. Deutsches Blatt – Der treue Ekart, vycházelo na pokračování nepravidelně, roč. 17, Brünn, 1900.

[42] WESSELY, Katharina. 2007. Das Brünner deutsche Theater 1918–1938. Disertační práce. Wien: Universität Wien, Institut für Theaterwissenschaft, 2007.

[43] WURZINGER, Franz. 1915. Beiträge zur Geschichte des Iglauer Theaters. In Deutscher Volkskalender für die Iglauer Sprachinsel. Roč. 29. Herausgegeben und verlegt vom Deutschen Vereine für Iglau und Umgebung. Iglau, 1915, s. 113–169.

[44] ZATLOUKAL, Pavel. 1997. Brněnská okružní třída. Brno: Památkový ústav, 1997.

[45] ZBAVITEL, Miloš. 1995. Kalendárium dějin divadla v Opavě. Opava: Matice slezská Opava, 1995.

[46] ZEMEK, Metoděj, ČOUPEK, Jiří. Kniha o Redutě. Velehrad: Ottobre 12, 2001.