K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností

Název: K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 1, s. 129-135
Rozsah
129-135
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Obsahuje přepis žádostí Společnosti Hornoněmeckých komediantů (Die Bande Hochteutscher Comoedianten) k úřadu zemského hejtmana a k brněnskému magistrátu z 12. června 1688.
Reference
[1] DŘÍMAL, Jaroslav. 1956. Archiv města Brna: průvodce po fondech a sbírkách. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 1956.

[2] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2009. Profesionální divadlo v královském městě Brně v letech 1668–1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2009.

[3] JAKUBCOVÁ, Alena a kol. 2007. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav – Academia, 2007.

[4] SCHERL, Adolf. 2004. K vystoupení německých a italských profesionálních hereckých společností v Olomouci v 17. a 18. století. In O divadle na Moravě a ve Slezsku II. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 41–42.

[5] VÁLKA, Josef. 1996. Morava reformace, renesance a baroka. Vlastivěda moravská, Země a lid. Nová řada, sv. 6, Dějiny Moravy 2. Brno: 1996.