1

Title: Opera Slavica
Rok: 2002
Ročník: 12
Číslo: 1
Rok vydání
2002
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document Document
Славянская гимнография : непочатый край и неожиданные открытия | 1–11
Matejko, Ľubor
PDF PDF
Title Document Document
Романтическое в Слове о полку Игореве | 12–22
Makara, Sergej; Kiseleva, Natal'ja
PDF PDF
Title Document Document
Otvírání černé skříňky : k jádru a konsekvencím Estetiky jednakosti Ľubomíra Plesníka | 23–33
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document Document
O tradicích a perspektivách rusistiky | 34–37
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich
PDF PDF
Mezinárodní konference o dějinách rusistiky v Paříži | 38–40
Zelenka, Miloš
PDF PDF
Kulaté výročí prof. PhDr. Danuše Kšicové, DrSc. | 40–41
Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef
PDF PDF
Sedmdesátník Andrej Červeňák : jubileum vůdčí osobnosti československé rusistiky a slavistiky | 41–42
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., padesátiletý | 42–43
Dohnal, Josef
PDF PDF
Vzpomínka na významnou ruskou publicistku | 44–47
Trösterová, Zdeňka
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
Nová monografie o díle I.A. Gončarova | 48–49
Zahrádka, Miroslav
PDF PDF
Dva rusistické sborníky z Nitry ve znamení kreativity Andreje Červeňáka | 50–53
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
[Bátorová, Mária. J.C. Hronský a moderna: mýtus a mytológia v literatúre] | 53–56
Zand, Gertraude
PDF PDF
Moderna a vztahovost | 56–57
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Unikátní antologie české poezie z překladů básníka K.D. Balmonta | 58–59
Lepilová, Květuše
PDF PDF
[Wladysław [i.e. Władysław] Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce] | 59–62
Mazur, Aneta
PDF PDF
Proudící literatura v slovenské edici | 63–65
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
[Ryčlová, I. Bílý tanec: tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období] | 65–66
Dohnal, Josef
PDF PDF
Kontext otázky a odpovede (Dominik Tatarka) | 67–69
Žemberová, Viera
PDF PDF
Postupimske pšinoski k Sorabistice | 70–72
Petraško, Ľudovít
PDF PDF