O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch

Název: O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch
Variantní název:
  • On social functions and practical use of medieval sculptures and pictures
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. [47]-51
Rozsah
[47]-51
  • ISSN
    1211-7390
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Text habilitační přednášky přednesené před vědeckou radou filozofické fakulty Masarykovy univerzity 12. října 2000.