Bartlová, Milena

Varianty jmen:

Bartlová, Milena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Bartlová, Milena. The case of Bohemian origin claimed for two small panel paintings. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, roč. 48, č. F43, s. 25–35.

Článek
Bartlová, Milena. Jaroslav Pešina 1938–1977 : čtyři desetiletí politických strategií českého historika umění. Opuscula historiae artium. 2017, roč. 66, č. 1, s. 74–85.

Článek
Bartlová, Milena. Mají dějiny umění budoucnost?. Opuscula historiae artium. 2010, roč. 59 [54], č. 1-2, s. 101–102.

Článek
Bartlová, Milena. O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 47–51.

Článek
Bartlová, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, roč. 55, č. F50, s. 11–21.

Článek
Bartlová, Milena. Poznámky k "dějinám umění". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, roč. 51, č. F46, s. 103–110.

Článek
Bartlová, Milena. Tři středověké mariánské obrazy od sv. Tomáše v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 5–25.

Článek
Bartlová, Milena. [Úvod k nové rubrice Diskuse]. Opuscula historiae artium. 2010, roč. 59 [54], č. 1-2, s. 100.

Kapitola
Bartlová, Milena. Zahlédnout obraz v trhlině mezi snem a textem. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 33–42.