Bartlová, Milena

Name variants:

Bartlová, Milena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Bartlová, Milena. Jaroslav Pešina 1938–1977 : čtyři desetiletí politických strategií českého historika umění. Opuscula historiae artium. 2017, vol. 66, iss. 1, pp. 74–85.

Article
Bartlová, Milena. Mají dějiny umění budoucnost?. Opuscula historiae artium. 2010, vol. 59 [54], iss. 1-2, pp. 101–102.

Article
Bartlová, Milena. O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, vol. 50, iss. F45, pp. 47–51.

Article
Bartlová, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, vol. 55, iss. F50, pp. 11–21.

Article
Bartlová, Milena. Poznámky k "dějinám umění". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, vol. 51, iss. F46, pp. 103–110.

Article
Bartlová, Milena. The case of Bohemian origin claimed for two small panel paintings. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. 25–35.

Article
Bartlová, Milena. Tři středověké mariánské obrazy od sv. Tomáše v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. 5–25.

Article
Bartlová, Milena. [Úvod k nové rubrice Diskuse]. Opuscula historiae artium. 2010, vol. 59 [54], iss. 1-2, pp. 100.

Chapter
Bartlová, Milena. Zahlédnout obraz v trhlině mezi snem a textem. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 33–42.