F45

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 2001
Ročník: 50
Číslo: F45
Rok vydání
2001
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2682-0
Poznámka
  • In memoriam Prof. PhDr. Zdeňka Kudělky, CSc. (4. 12. 1926 - 18. 11. 2000)