Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2001, roč. 50, č. F45. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11

Článek
Kroupa, Jiří. [In memoriam prof. PhDr. Zdeňka Kudělky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 7–9.

Článek
Pulkrábek, Jan. Hlava královny ze Znojma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 39–46.

Článek
Slavíček, Lubomír. Soupis prací Zdeňka Kudělky II.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 113–114.

Článek
Slavíček, Lubomír. Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 83–109.

Článek
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. .

Článek
Bartlová, Milena. O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 47–51.

Článek
Křížová, Alena. Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 67–75.

Článek
Kroupa, Jiří. "Palác ve tvrzi" : umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku : (dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 13–37.

Článek
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 115.

Článek
Konečný, Lubomír. Škréta a Tempesta, Drahomíra a Proserpina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 79–82.

Článek
Bojarová, Markéta. Spolupráce Vlastislava Hofmana s Josefem Florianem v letech 1917-1920. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 53–66.