F45

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 2001
Volume: 50
Issue: F45
Publication year
2001
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2682-0
Note
  • In memoriam Prof. PhDr. Zdeňka Kudělky, CSc. (4. 12. 1926 - 18. 11. 2000)
Department FF MU
Topic