Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2001, roč. 50, č. F45

Obrázek
Rok
2001
Rok vydání
2001
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2682-0
Poznámka
  • In memoriam Prof. PhDr. Zdeňka Kudělky, CSc. (4. 12. 1926 - 18. 11. 2000)