Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1966, roč. 15, č. H1