Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1992-1993, roč. 41-42, č. H27-28