Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 2001-2002, roč. 50-51, č. H36-37

Obrázek
Název čísla
Rudolfu Pečmanovi k sedmdesátinám
Rudolf Pečman zu seinem 70. Geburt
Rok
2001-2002
Rok vydání
2003
ISSN
1212-0391
ISBN
80-210-3312-6
Ústav FF MU