Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1976-1977, roč. 25-26, č. H11-12

Obrázek
Rok
1976-1977
Rok vydání
1978
Poznámka
  • Muzikologická konference Vladimír Helfert - vědec a člověk, Brno 15. 5. 1975
  • Musikwissenschaftliche Konferenz Vladimír Helfert - Wissenschaftler und Mensch, Brno 15. 5. 1975
Ústav FF MU
Stati
Page Title
[11]-12 Zahájení konference Vysloužil, Jiří | pdficon
[13]-14 Eröffnung der Konferenz Vysloužil, Jiří | pdficon
[15]-24 Der tschechische Musikwissenschaftler Vladimír Helfert : (geboren am 24. März 1886 in Plänice, Bez. Klatovy, gestorben am 18. Mai 1945 in Prag) Vysloužil, Jiří | pdficon
[25]-30 Methodologische Fragen in Vladimír Helferts Werk Poledňák, Ivan | pdficon
[31]-34 Hymnologická bádání Vladimíra Helferta Settari, Olga | pdficon
[35]-39 Vladimír Helfert a mannheimská škola Pečman, Rudolf | pdficon
[41]-45 Metodologický význam Helfertovy studie o motivu Smetanova Vyšehradu Jiránek, Jaroslav | pdficon
[47]-52 Helfertovy neznámé příspěvky v Naší vědě a jeho poslední neznámá přednáška Štědroň, Bohumír | pdficon
[53]-61 Úkoly české hudební historiografie Helfert, Vladimír | pdficon
[63]-66 Na okraj vztahu V. Helferta a Z. Nejedlého Hanzal, Josef | pdficon
[67]-70 Význam pozůstalosti Vladimíra Helferta Přibáňová, Svatava | pdficon
[71]-75 Muzikologické práce, pracovní plány, hudební zážitky a kritické postřehy Vladimíra Helferta z let 1942-44 ve světle jeho dopisů Mirko Očadlíkovi a dalším adresátům Smolka, Jaroslav | pdficon
[77]-81 Vladimír Helfert - tvůrce profilu Orchestrálního sdružení v Brně Vraštilová, Tamara | pdficon
Diskuse na konferenci "Vladimír Helfert : vědec a člověk"
Page Title
[83]-86 Diskuse na konferenci "Vladimír Helfert - vědec a člověk" : protokol diskuse | pdficon
[87]-89 Malá vzpomínka na Vladimíra Helferta a Leoše Janáčka Nováček, Otakar | pdficon
[91]-92 Ještě k problému Vladimír Helfert a mannheimská škola Přibylová, Lenka | pdficon