Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 2003-2005, roč. 52-54, č. H38-40

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 2003-2005
Ročník: 52-54
Číslo: H38-40
Název čísla
Jiřímu Fukačovi k nedožitým 70. narozeninám
In memoriam on the seventieth birthday of Jiří Fukač
Rok vydání
2006
ISSN
1212-0391
ISBN
80-210-3965-5
Ústav FF MU
Jiřímu Fukačovi k nedožitým 70. narozeninám
Title Document
In memoriam on the seventieth birthday of Jiří Fukač | [7]–13
Macek, Petr; Poledňák, Ivan
PDF
Výběrová bibliografie prací Jiřího Fukače | [15]–31
Macek, Petr
PDF
Dvě kapitolky o Jiřím Fukačovi | [33]–46
Poledňák, Ivan
PDF
Begegnungen mit Jiří Fukač | [47]–49
Pečman, Rudolf
PDF
Über Jiří Fukač | [51]–53
Rienäcker, Gerd
PDF
Alles noch richtig komponiert! | [55]–59
Schubert, Manfred
PDF
Stati
Title Document
Ein Musikhistoriker und die Musik seiner Zeit : Guido Adler zwischen horror und amor | [61]–68
Antonicek, Theophil
PDF
Brněnská kompoziční tvorba a její reflexe v šedesátých letech : (hommage à Jiří Fukač) | [69]–77
Bártová, Jindřiška
PDF
Country boys, city air, reflections on Janáček, Brno and the rest of the world in memory of Jiří Fukač | [79]–84
Beckerman, Michael
PDF
Minimalismus in der Oper : (am Beispiel des Nationaltheaters Prag) | [85]–90
Blahynka, Miloslav
PDF
Wenceslao Pichl a jeho neznámé dopisy | [91]–101
Bohadlo, Stanislav
PDF
Musikalische Aktivitäten der Tschechen und der tschechischen Minderheit in Wien | [103]–108
Brandeis, Marie
PDF
Das Musikwerk und seine Probleme in der Geschichte und der Neoavantgarde | [109]–114
Černý, Miroslav K.
PDF
Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka - nové čtení a nové posouzení dvořákovských pramenů | [115]–123
Gabrielová, Jarmila
PDF
Die deutsche Volksoper in den böhmischen Ländern | [125]–136
Hader, Widmar
PDF
"Es streit' vor uns der rechte Mann" : Bachs Reformations-Kantaten im Spannungsfeld zwischen Parodie, Bearbeitung und Aufführungspraxis | [137]–153
Jung, Hermann
PDF
Ein Extrem der Empfindsamkeit in der Musik : Joseph Martin Kraus zum 250. Jubiläum | [155]–163
Kröper-Hoffmann, Andreas
PDF
Gašpar und Kamilo Mašek | [165]–170
Kuret, Primož
PDF
Der Virtuose Vladimir Horowitz - aus deutscher Sicht | [171]–177
Loos, Helmut
PDF
Die Wahrheit der Musikgeschichte : konstruktivistische und dekonstruktivistische Überlegungen zur Musikgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts | [179]–187
Böhme-Mehner, Tatjana; Mehner, Klaus
PDF
Fukačova Janáčkiana | [189]–195
Němcová, Alena
PDF
Zwei Haydniana | [197]–206
Pečman, Rudolf
PDF
Libreto k opeře Amalasunta Antonia Caldary - nový příspěvěk k opernímu provozu v Jaroměřicích nad Rokytnou za hraběte J.A. Questenberga | [207]–218
Perutková, Jana
PDF
Was man noch nicht sagen kann, kann man schon singen | [219]–227
Rienäcker, Gerd
PDF
Engagiertes Komponieren in der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er und 70er Jahren | [229]–235
Ruf, Wolfgang
PDF
Händel v barokní Praze : dosud neznámé doklady provozování Händelovy hudby v chrámu pražských křižovníků s červenou hvězdou v první polovině 18. století | [237]–244
Spáčilová, Jana
PDF
Schenker in Böhmen : Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie | [245]–252
Spurný, Lubomír
PDF
Analytické sondy do průběhu artikulace času vybraných úseků Janáčkovy hudby | [253]–266
Steinmetz, Karel
PDF
"Tempore felici multi numerantur amici..." : příspěvek ke stylovému a duchovnímu zařazení "moralií" Jacoba Handla-Galla | [267]–276
Sýkora, Pavel
PDF
Hudební výrazy ve Slováři českém Jana Františka Josefa Ryvoly z roku 1705 | [277]–281
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan
PDF
Music in an aggressive massmedial space | [283]–287
Vereš, Jozef
PDF
Über das Musikleben Brünns in 1939-1945 : (aus Erinnerungen eines Augenzeugers) | [289]–293
Vysloužil, Jiří
PDF
Geschichte als Pop - Pop als Geschichte : Anmerkungen zum Verhältnis Popmusik und Musikgeschichtsschreibung | [295]–305
Wicke, Peter
PDF
Diskussionen in der DDR im Zeitraum von 1961-1971 zum sozialistischen Realismus - poststalinistische Dogmen und/oder Impulse für die Musikentwicklung? | [307]–314
Winkler, Lutz
PDF
Matěj Brouček a Max Brod : několik poznámek ke vztahu Maxe Broda k Janáčkově nejrozsáhlejší hudebnědramatické kompozici | [315]–323
Zahrádka, Jiří
PDF
Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha | [325]–341
PDF